Informació econòmica

C.1 Pressupost (9.1.f)

C.2 Cuentas anuales (9.1.h)

C.3 Contractes i encàrrecs a mitjans propis (9.1.a i b)

  • Objecte, tipus, durada, import de licitació i d’adjudicació, procediment, publicitat, nombre de licitadors, identitat de l’adjudicatari o indicació que s’ha quedat desert
  • Modificacions, desistiments, renúncies, pròrrogues, resolució del contracte, nul·litat, revisions de preus i cessió de contractes
  • Contractes menors
  • Dades estadístiques
  • PGs 2017 >3000
  • PGs 2017 <3000

C.4 Convenis (9.1.c) 2015 2016 2017  2018

C.5 Encomanes de gestió subscrites (9.1.d)

C.6 Subvencions i ajudes públiques (9.1.e)

  • import, objectiu o finalitat i persones o entirtats beneficiàries  2015  2016  2017  2018

C.7 PMP (9.1.k)

PMP DESEMBRE 2017
PMP GENER 2018
PMP FEBRER 2018
PMP MARÇ 2018
PMP ABRIL 2018
PMP MAIG 2018
PMP JUNY 2018
PMP JULIOL 2018
PMP AGOST 2018
PMP SETEMBRE 2018
PMP OCTUBRE 2018

C.8 Inventari de Béns i drets (9.1.l)

C.9 Cost campanyes de publicitat i de promoció institucional i patrocinis (9.1.n)

Campanyes difusió 2016

C.10 Estadístiques i enquestes (9.1.o)

C.11 En el seu cas caixa fixa (9.1.m)

C.12 Patrocinis 2015  2016  2017 2018

C.13 Comptes obertes

EmailFacebookTwitterInstagram