Artistes valencians

Vicente Guallart

Logica Natural

Comprar

Edició castellà, anglés valencià
Cartoné
pvp: 18€

Textos Aarón Betsky, José Mª Lozano
Any 2007
Pàgines 153
Format 24 x 30 cm
Il·lustracions en color 132
Il·lustracions en BN 96
ISBN 978-84-482-4738-6