VAC

Edició castellà, valencià, anglés
Cartoné
pvp: 9€

Textos Emilia García-Romeu, Veit Loers
Any 2007
Pàgines 191
Format 30 x 24 cm
Il·lustracions en color 206
Il·lustracions en BN 206
ISBN 84-482-4538-5