Ojos de mar

Biografies
Edició castellà, valencià, anglés
Cartoné
pvp: 15€

Textos Rafael Sierra, Frances Reynolds, Laura Revuelta
Any 2007
Pàgines 152
Format 30 x 24 cm
Il·lustracions en color 53
Il·lustracions en BN 7
ISBN 978-84-482-4647-1