Artistes valencians

Rafael Pérez Contel

Comprar

Edició castellà, valencià, anglés
Cartoné
pvp: 12€

Textos Juan Ángel Blasco Carrascosa, Vicent Joan Morant Mayor, Josefina Álix, Francisco Agramunt, Carlos Plasencia, manuel Silvestre, Ricard Silvestre, Sebastià Miralles, Pablo Pérez García
Any 2009
Pàgines 200
Format 30 x 24 cm
Il·lustracions en color 165
Il·lustracions en BN 7
ISBN 978-84-482-5210-6