Plessi 1970-2005

Edició castellà, valencià, anglés
Cartoné
pvp: 20€

Textos Consuelo Císcar, Marco Tonelli, Jaime Siles
Any 2007
Pàgines 217
Format 30 x 24 cm
Il·lustracions en color 107
Il·lustracions en BN 59
ISBN 978-84-482-4704-1