Picasso-Alberti

L'última tertúlia

Edició en castellà i valencià, i castellà i anglés
Cartoné
pvp: 57€

Textos Roberto Otero, Kosme de Barañano, John Richardson, Rafael Alberti
Any 2002
Pàgines 268
Format 32 x 24 cm
Il·lustracions en color 124
Il·lustracions en BN 57
ISBN 84-482-3288-7