Artistes valencians

Miquel Navarro

Exposicions i bibliografia.
Textos en valencià, anglés i castellà
Cartoné.

Textos R.J. Loescher, R. Marí.
Any 1990
Pàgines 124
Format 30 x 22,5 cm
Il·lustracions en color 98
Il·lustracions en BN 17
ISBN 84-7483-579-8