col ivam

La Col.lecció de l’IVAM

Edició en valencià

Textos Kosme de Barañano, J. Ramon Escrivà, Mª Jesús Folch, Maita Cañamás, Marta Arroyo, Teresa Millet, Josep Salvador, J.V. Monzó.
Any 2002
Pàgines 612
Format 30 x 24 cm
Il·lustracions en color 317
Il·lustracions en BN 15
ISBN 84-482-2793-X