Jaume Plensa

Cronologia
Edició castellà-anglés, valencià
Cartoné
pvp: 30€

Textos William Jeffett, Jaume Plensa-Gilbert Perlein, Jaume Plensa
Any 2008
Pàgines 355
Format 30 x 27
Il·lustracions en color 185
Il·lustracions en BN 7
ISBN 978-84-482-4792-8