IVAM Produeix

Publicació gratuïta

Textos José Miguel G. Cortés, Cristina Lucas, José Maldonado, Adrián Torres, Sergio Barrera, Ana Esteve Llorens, Inma Femenía, Nelo Vinuesa, Marina Núñez, ESCIF, Moisés Mañas
Any 2017
Format 28 x 24 cm
Il·lustracions en color 26
ISBN 978-84-482-6208-2