Imi Knoebel

Biografia i bibliografia.
Textos en castellà.
Rústica.

Textos R. Fuchs, M. Wechsler, J. Stüttgen, H. Gassner.
Any 1997
Pàgines 312
Format 26,3 x 19,3 cm
Il·lustracions en color 188
Il·lustracions en BN 27
ISBN 84-482-1392-0