Guedes

Biografia
Textos en castellà, valencià i anglés
Cartoné
pvp: 15€

Textos Nilo Casares
Any 2010
Pàgines 116
Format 30 x 24
Il·lustracions en color 206
Il·lustracions en BN 28
ISBN 978-84-482-5383-7