Frank Stella

Frank Stella

Textos Martine Soria
Edició Castellano, valenciano e inglés
Any 2012
Pàgines 144
ISBN 978-84-482-5772-9