Elizabeth Murray

Cronologia Bibliografia
Edició en castellà
Cartoné
pvp: 25€

Textos Enrique Bañuelos, Robert Storr
Any 2006
Pàgines 236
Format 28,5 x 24,5 cm
Il·lustracions en color 128
Il·lustracions en BN 7
ISBN 84-482-4363-3