Artistes valencians

Desde Jaime I Hoy

(Edició castellà)

Edició Castellà, anglés, valencià
Cartoné
pvp: 25€

Textos Facundo Tomás
Any 2008
Pàgines 220
Format 30 x 24 cm
Il·lustracions en color 126
Il·lustracions en BN 3
ISBN 978-84-482-4980-9