Dennis Ashbaugh

La Estética de la Biología

Cronologia i bibliografía.
Edició castellà-anglés, valencià
Cartoné
pvp: 15€

Textos  Barbara Rose, J. D. Talasek, Tom Mathews.
Any 2007
Pàgines 195
Format 30 x 27 cm
Il·lustracions en color 79
Il·lustracions en BN 18
ISBN 978-84-482-4739-3