Del futur al passat. El Museu del Prado vist pels artistes espanyols contemporanis

Textos en castellà i anglès

Textos Carlos Zurita, Duque de Soria, Daniel Torras y Francisco Calvo Serraller.
Any 2012
Pàgines 140
Il·lustracions en color 50
Il·lustracions en BN 22