Quaderns de l´IVAM

Cuaderns de l’IVAM 15

Any 1992
Pàgines 130
Format 24x21
Il·lustracions en color 57
ISBN 1698-5397