Cristino de Vera

Esencia y fugacidad

Edició castellà-anglés-valencià
Cartone
pvp: 15€

Textos  Rafael Sierra, Raquel Guiterrez, Elena Pita
Any 2005
Pàgines 163
Format 30 x 24 cm
Il·lustracions en color 15
Il·lustracions en BN 31
ISBN 84-482-4041-3