Carlos Cánovas

Paisajes fugaces

Exposicions i bibliografia.
Textos en castellà i anglès.
Cartoné.

Textos J.V. Monzó, R. Esparza, M. Sánchez-Ostiz.
Any 1997
Pàgines 268
Format 23 x 26,5 cm
Il·lustracions en BN 197
ISBN 84-482-1579-6