Artistes valencians

Andreu Alfaro Catàleg raonat Vol I y II

Textos de Vicente Jarque

Bibliografia, Cronologia, Llistat d’obres

Edició valencià-anglés

Cartoné amb contenidor

ISBN 84-482-3890-7