Ana Peters

Cronologia
Edició en castellà, anglés i valencià
Cartoné
pvp: 15€

Textos Barbara Rose.
Any 2007
Pàgines 159
Format 30 x 24 cm
Il·lustracions en color 70
Il·lustracions en BN 14
ISBN 978-84-482-4737-9