IVAM OBERT. Portal de transparència

IVAM OBERT és el portal de transparència de l’Institut Valencià d’Art Modern. Des d’ací es pot accedir a la informació de publicitat activa prevista en la llei 2/2015: dades econòmiques, pressupostàries, de rellevància jurídica, institucionals, organitzatives, estadístiques, etc.

 

ivam

Informació corporativa

En aquest espai l’usuari pot consultar la Llei de creació de l’IVAM, informació sobre l’estructura i organització de la institució, a més de a dades sobre retribucions o processos de selecció d’ocupació pública.

ciudadanos

Relació amb la ciudadanía

A través d’aquest espai l’usuari té la possibilitat d’accedir a la carta de serveis de la Generalitat, a més dels informes que permeten controlar i avaluar la qualitat dels serveis públics.

economica

Informació econòmica

Accés a les dades econòmiques, comptables i financeres de l’IVAM, com ara els pressupostos, els comptes anuals, les dades de contractació, els convenis o l’inventari de béns.

EmailFacebookTwitterInstagram