Exposició

RADICAL GEOGRAPHICS

Rogelio López Cuenca

data d'obertura

07 Octubre 2015

data de clausura

14 Febrer 2016

Exposició

galeria G6

  • Planta -1
  • Planta B
  • Planta 1
  • Planta 2
  • Planta 3

Rogelio López Cuenca, Nerja 1959, centra la seua pràctica artística entorn de l’anàlisi dels mass media, la construcció de les identitats i la crítica cultural, treball que desenrotlla per mitjà de publicacions, cursos, exposicions, intervencions en espais públics urbans, en la TV o en Internet (www.malagana.com), recorrent a procediments propis tant de les arts visuals com de la literatura o les ciències socials.

RADICAL GEOGRAPHICS traça una constel·lació-assaig a partir de treballs realitzats majoritàriament en col·laboració amb altres artistes, estudiants i investigadors de distintes disciplines en ciutats d’Europa i Amèrica (Màlaga, Lima, Roma, Mataró, Ciutat de Mèxic, Valparaíso…) i incorpora la documentació d’una cartografia crítica en procés sobre València.

Estos projectes interpel·len i són interrogats per la mateixa ciutat (l’espai urbà com a concepte clau de l’experiència moderna del món) i les ciutats concretes, els llocs que s’erigixen com la realitat, i els imaginats; la història oficial i les memòries extirpades; la manera en què la violència pren cos sobre el territori i els seus habitants. Però també les desobediències que aventuren altres geografies. I altres històries possibles. El teixit d’un tercer espai en curs.

galeria G6

Compartir

EmailFacebookTwitterInstagram

comissari / a

Rogelio López Cuenca i Teresa Millet

col·laboradors

comprar catàleg

EmailFacebookTwitterInstagram