Exposició

Praecisio: Nico Munuera

data d'obertura

19 Octubre 2017

data de clausura

14 Gener 2018

Exposició

galeria G6

  • Planta -1
  • Planta B
  • Planta 1
  • Planta 2
  • Planta 3

La proposta expositiva site specific per a València que desenvoluparà a la galeria 6 del IVAM sota el títol Praecisio té com a punt de partida la idea de límit físic i com la concepció d’aquest influeix en la capacitat de percepció.

D’aquesta manera, s’abordaran els espais que queden demarcats plàsticament en el procés de pintura així com es plantejarà una extrapolació de l’acte d’observar relacionat amb els sistemes de representació del territori ja siga des del continu dibuix canviant que provoca el moviment del mar a la costa, fins a la clara indefinició de no saber exactament on acaba la ciutat i comença el camp quan vas caminant.

En definitiva, llocs físics on el final d’un estat es barreja en l’origen del següent. Espais d’intercanvi o autodefinició que gràcies a la seua diferència els marges d’interrelació que tallen i uneixen són estats fonamentals en la pintura on s’aguditza l’atenció per desvetllar allò imperceptible.

Raó per la qual, partint d’aquest qüestionament i la idea que els límits de la ciutat són sempre perceptibles de manera clara en el pla però no en el terreny, Nico Munuera establirà certes relacions amb la pintura centrades en el límit físic com a element generador de punts d’atenció continus.

Praecisio. Nico Munuera

galeria G6

Compartir

EmailFacebookTwitterInstagram

comprar catàleg

EmailFacebookTwitterInstagram