Exposició

Fins a cota d’afecció. Patricia Gómez i María Jesús González

Projecte per a galeria 6

data d'obertura

21 Juny 2018

data de clausura

05 Octubre 2018

Exposició

M. Pilar Soriano Sancho. Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Universitat Politècnica de València.

galeria G6

  • Planta -1
  • Planta B
  • Planta 1
  • Planta 2
  • Planta 3

Avançant-se al trenta aniversari de l’IVAM el pròxim any 2019, Patricia Gómez (València, 1978) i Mª Jesús González (València, 1978) plantegen un projecte específic per a la galeria 6 mirant cap a la història del museu. El seu projecte se centra en la memòria social encapsulada i oculta en els murs d’aqueixa sala. Mitjançant un procediment molt pròxim a l’arqueologia, les artistes extrauen les capes de pintura que han anat cobrint les parets per a fer visible les petjades de l’activitat que ha constituït any a any, exposició a exposició, el relat de l’IVAM.

Amb aquesta acció, Patricia Gómez i Mª Jesús González proposen una reflexió sobre la construcció de l’IVAM com una suma d’unitats estratigràfiques que materialitzen d’una manera metafòrica els diferents contextos i agents que participen de la història del museu i que conformen l’espai públic que és l’IVAM a partir de les seues diferents circumstàncies polítiques, econòmiques, culturals i socials.

Hasta cota de afección

galeria G6

Compartir

EmailFacebookTwitterInstagram

comissari / a

Sandra Moros

comprar catàleg

EmailFacebookTwitterInstagram