Exposició

Final de partida. Jordi Teixidor

data d'obertura

03 Febrer 2022

data de clausura

05 Juny 2022

Exposició

Vista exposició "Final de partida. Jordi Teixidor", 2021

galeria G7

  • Planta -1
  • Planta B
  • Planta 1
  • Planta 2
  • Planta 3

L’exposició Final de partida, dedicada a Jordi Teixidor (València 1941), està concebuda com una exploració de la gramàtica pictòrica desenvolupada per aquest artista en el terreny de l’abstracció, durant més de sis dècades. La mostra incorpora obres realitzades des dels seus inicis com a pintor, vinculat als grups d’avantguarda Nueva Generación i Antes del Arte, així com una cuidada selecció de pintures de les sèries més significatives de la seua llarga trajectòria, en diàleg amb les obres pertanyents a la coŀlecció de l’IVAM.

En aquest sentit, l’exposició fa atenció especialment a la producció més recent i inèdita de Teixidor, i rastreja, a través de la inclusió d’obres de Barnett Newman, Ad Reinhardt o Juan van der Hamen, algunes de les fonts que han inspirat les seues investigacions en el camp de la pintura abstracta.

Final de partida es completa amb una serie de materials processuals escassament coneguts, procedents de l’arxiu de l’artista: quaderns de notes i dibuixos, polaroids, o esquemes i organigrames que donen fe dels complexos procediments ideats per Teixidor per a dur a terme la seua pintura i les seues diverses exposicions al llarg del temps. L’obra de Teixidor indaga de manera obsessiva en la fisicitat mateixa de la pintura, en la investigació de l’espai i en la tensió vibrant entre la geometria i el gest.

Descarregar dossier exposició

galeria G7

Compartir

EmailFacebookTwitterInstagram

comissari / a

Joan Ramon Escrivà

EmailFacebookTwitterInstagram