Exposició

Cos, Espai i Temps en Bruce Nauman

CASO DE ESTUDIO

data d'obertura

23 Febrer 2015

data de clausura

28 Juny 2015

Exposició

galeria G3

  • Planta -1
  • Planta B
  • Planta 1
  • Planta 2
  • Planta 3

El body art, l’art d’acció i el videoart s’inscriuen, des dels anys seixanta i setanta, en l’exploració artística del cos, de les relacions que s’establixen entre els objectes i l’espai que els envolta, i qui els observa.

Bruce Nauman entén la praxi artística com un vehicle privilegiat de comprendre i reflexionar sobre la vida mateixa i fa del cos humà un territori de reflexió per a les seues accions, per la qual cosa valora l’espai a partir de l’experiència del seu propi cos i de la relació d’este amb els objectes i el lloc en què s’emmarquen.

Per això, “Cas d’estudi. Cos, espai i temps en Bruce Nauman” incideix en la idea que en l’obra de Nauman no es resol res, que tot queda ancorat en un temps que avança però que no acaba de resoldre’s mai, una temporalitat que no aconseguix albirar cap vestigi d’experiència original en què el cos queda agarrat.

L’exposició presenta deu obres de Bruce Nauman que pertanyen a la col·lecció de l’IVAM. La majoria són cintes de vídeo que, encara que realitzades en els inicis de la seua activitat artística, entre 1968 i 1969, consignen els seus fonaments teòrics entorn del cos, l’espai i el temps. L’omnipresència de l’artista invadix i impregna l’escena per complet, en què el cos es convertix en matèria primera i en què l’equilibri tens de conceptes i experiències se situa en primera línia. Junt amb elles, dos peces d’obra gràfica ens acosten a moments concrets de la seua producció, 1970 i 1990, i s’alcen com a referències documentals. Elements com la duplicació, el reflex i la repetició formen part del llenguatge específic de Nauman en què la confrontació de sons, els jocs de paraules i els canvis semàntics estan vigents de forma contínua per a interpel·lar l’espectador.

Altres peces, tant de Nauman com d’altres autors, s’incorporen a la mostra amb l’objectiu d’explicar i contextualitzar la seua obra amb una visió diferent de les oferides fins al moment.

Exposició "Caso de Estudio. Cos, espai i temps en Bruce Nauman" en l'IVAM

galeria G3

Compartir

EmailFacebookTwitterInstagram

comissari / a

Mª Jesús Folch

Veure catàleg en línea

EmailFacebookTwitterInstagram