Equip del museu

Director 
José Miguel G. Cortés

Gerent
Sergi Pérez

Subdirectora General d’Administració

Subdirector General de Col·lecció i Exposicions
Sergio Rubira

Subdirectora General d’Activitats i Programes Culturals
Julia Ramón

Subdirector General de Comunicació i Xarxes socials
Josep Grau

Secretàries de Direcció
Carmen Aguilera, Mónica Bernad, Mª Jesús Sendra

Registre
Cristina Mulinas, Manuel Teba, Alejandro Ituarte, Marisa Martínez

Restauració
Maite Martínez, Isidre Sabater

Conservació
Carmen Marín, Marta Arroyo, Maíta Cañamás, J. Ramón Escrivà, Mª Jesús Folch, Raquel Gutiérrez, Teresa Millet, Sandra Moros, Josep Salvador, Paz Alcaide

Gestió Econòmica
Carmen Monteagudo, Vanesa Abad

Gestió Administrativa
Livia Pérez, Roseta Blasco, Ana García, Luis Royo

Publicacions
Manuel Granell / Román Sánchez, Maria Casanova, Vicky Menor, Lola Chiner, Juan Ramón López

Comunicació i xarxes socials
Ester Giner, Juana Camps, Carmen Simón

Atenció al públic i Amics de l’IVAM
Belén Aznar

Activitats i projectes culturals
Mª Ángeles Valiente, Jorge García

Didàctica
José Agustín Martínez

Biblioteca i centre de documentació
Eloísa García, Antonieta Grijalvo, Irene Bonilla, Félix Salas

Fotografia
Juan García Rosell

Informàtica
Alberto Mata, Rafael Estruch, Toni Montiel

Manteniment
Daniel Cámara, Virgilio Moya, Manolo Peris, Dani Llácer, Miguel García, Juan Bª Bisquert, Óscar Esteban, Vicente Barberá

Seguretat
José Ramón López

Muntatge
Yolanda Montañés, Salvador Escrivá, Toni Romero

Auxiliars
Teresa García, Carmen Jiménez, Ángel López, Patricia Marzal, Inmaculada Montañana

imatges

EmailFacebookTwitterInstagram