Equip del museu

Director Gerent
José Miguel G. Cortés

Subdirectora General d’Administració
Blanca Jiménez

Subdirector General de Col·lecció i Exposicions
Sergio Rubira

Subdirectora General d’Activitats i Programes Culturals
Julia Ramón

Subdirectora General de Comunicació i Xarxes socials
Ana Moure

Secretàries de Direcció
Carmen Aguilera, Mónica Bernad, Mª Jesús Sendra

Registre
Cristina Mulinas, Remedios Grande, Manuel Teba, Alejandro Ituarte, Marisa Martínez

Restauració
Maite Martínez, Isidre Sabater

Conservació
Marta Arroyo, Maíta Cañamás, J. Ramón Escrivà, Mª Jesús Folch, Raquel Gutiérrez, Teresa Millet, Sandra Moros, Josep Salvador, Paz Alcaide

Gestió Econòmica
Carmen Monteagudo, Miquel Marrades, Vanesa Abad

Gestió Administrativa
Livia Pérez, Roseta Blasco, Ana García, Luis Royo

Publicacions
Manuel Granell, Maria Casanova, Vicky Menor, Lola Chiner, Juan Ramón López

Comunicació i xarxes socials
Ester Giner, Juana Camps, Carmen Simón

Atenció al públic i Amics de l’IVAM
Belén Aznar

Activitats i projectes culturals
Mª Ángeles Valiente, Jorge García

Didàctica
José Agustín Martínez

Biblioteca i centre de documentació
Eloísa García, Antonieta Grijalvo, Irene Bonilla, Félix Salas

Fotografia
Juan García Rosell

Informàtica
Alberto Mata, Rafael Estruch, Toni Montiel

Manteniment
Daniel Cámara, Virgilio Moya, Manolo Peris, Dani Llácer, Miguel García, Juan Bª Bisquert, Óscar Esteban, Vicente Barberá

Seguretat
José Ramón López

Muntatge
Yolanda Montañés, Salvador Escrivá, Toni Romero

Auxiliars
Teresa García, Carmen Jiménez, Ángel López, Patricia Marzal, Inmaculada Montañana, Margarita Sánchez

Imágenes

EmailFacebookTwitterGoogle+