Equip del museu

Directora 
Nuria Enguita Mayo

Gerent
Sergi Pérez

Directora Adjunta
Sonia Martínez

Secretàries de Direcció
Carmen Aguilera, Mª Jesús Sendra

Registre
Cristina Mulinas, Manuel Teba, Alejandro Ituarte, Marisa Martínez

Restauració
Maite Martínez, Isidre Sabater

Conservació
Carmen Marín, Marta Arroyo, Irene Bonilla, Maíta Cañamás, J. Ramón Escrivà, Mª Jesús Folch, Raquel Gutiérrez, Teresa Millet, Sandra Moros, Josep Salvador, Jéssica Soriano

Gestió Econòmica
Carmen Monteagudo, Vanesa Abad, Mónica Bernad

Gestió Administrativa
Livia Pérez, Roseta Blasco, Lucía Sánchez, Lola Chiner, Ana García, Luis Royo

Publicacions
Maria Casanova, Vicky Menor,  Juan Ramón López

Comunicació i xarxes socials
Juana Camps, Carmen Simón

Atenció al públic i Amics de l’IVAM
Belén Aznar

Activitats i projectes culturals
Mª Ángeles Valiente, Jorge García

Educació
Irene Llàcer, José Agustín Martínez, Encarnación Martínez

Biblioteca i centre de documentació
Eloísa García, Antonieta Grijalvo, Félix Salas

Fotografia
Juan García Rosell

Informàtica
Alberto Mata, Rafael Estruch, Toni Montiel

Manteniment
Daniel Cámara, Manolo Peris, Dani Llácer, Miguel García, Óscar Esteban, Vicente Barberá

Seguretat
José Ramón López

Muntatge
Yolanda Montañés, Salvador Escrivá, Toni Romero

Auxiliars
Teresa García, Sonia Gregori, Ángel López, Alba Martínez, Patricia Marzal, Inmaculada Montañana, Marina Sarrión

 

EmailFacebookTwitterInstagram