IVAM Educació

Moguda!

La biblioteca escolar itinerant de l’IVAM al barri

Moguda!
Moguda!

Dins el projecte Pensar el barri, i fruit dels diàlegs amb col·lectius i entitats de Ciutat Vella, posem en marxa el projecte Moguda! La biblioteca escolar itinerant de l’IVAM a al barri un projecte pilot amb el qual el museu proposa conformar una petita biblioteca itinerant escolar de caràcter artístic que viatge, durant el curs acadèmic, entre els centres educatius propers a el museu.

L’objectiu principal de Moguda! La biblioteca escolar itinerant de l’IVAM a al barri s’assenta en la possibilitat d’articular un dispositiu mòbil conjunt entre els cinc centres educatius propers al museu, oferint d’aquesta manera un recurs útil i singular que connecte les relacions de la institució amb el teixit proper.

Atès que el projecte és fruit de les necessitats territorials de barri del Carme, Moguda! s’articula sobre la base de la col·laboració amb agents de proximitat i col·laboracions horitzontals.

La itinerància de Moguda! compta amb la col·laboració especial de l’escripotra Fani Grande, com activadora i agitadora dels fons bibliogràfics de cadascun dels centres

Conformen Moguda!

  • Centres participants: L’Escoleta del Carme, CEIP Santa teresa, CEIP Cervantes, IES Barri del Carme i UP Ciutat Vella
  • Coordinació tècnica: Maria Díaz Tebar*
  • Amb la col·laboració especial de Fani Grande
  • Un projecte del Dept. d’Educació de l’IVAM (co-coordinació d’Èncar Martínez i Irene Llàcer) amb la complicitat i el suport de la Biblioteca de l’IVAM (Eloisa Marínez).

Per més informació contactar amb ivam@consultaentradas.com 

* Maria Díaz Tebar es gestora d’informació i bibliotecària independent. Especialitzada en noves alfabetitzacions (informacional, digital i mediàtica) en l’educació. Combina el disseny i realització de tallers sobre alfabetitzacions múltiples per a centres educatius i biblioteques públiques, amb el treball de coordinació de biblioteques escolars i gestió de projectes webs i plataformes digitals.

EmailFacebookTwitterInstagram