Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan superior de Govern de l’Institut Valencià d’Art Modern. Li corresponen les facultats de supervisió i control del museu. Ostenta la presidència la persona titular de la Conselleria amb competències en Cultura. A més, formen part del Consell Rector: un vicepresident o vicepresidenta, els o les vocals, entre els quals es troba el director de l’IVAM, i un secretari o secretària.

PRESIDENTA
Raquel Tamarit Iranzo
Honorable Consellera d’Educació, Cultura i Esport

VICEPRESIDENT
Ximo López
Secretàri Autonòmic de Cultura i Esport

SECRETÀRIA
Livia Pérez Castelló (Cap de Gestió Administrativa de l’IVAM)

VOCALS NATS 
Nuria Enguita Mayo (
Directora de l’IVAM)
Carmen Amoraga Toledo (
Directora Gral. de Cultura i Patrimoni)
Eva María Coscollà i Grau (Sotssecretaria Conselleria d’Educació, Cultura i Esport)

VOCALS DESIGNATS
María José Mira Veintimilla (Secretària Autonòmica de Model econòmic i finançament)
Representant del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
Tatiana Sentamans Gómez (
Vicerrectora de Cultura de la Universitat Miguel Hernández d’Elx)
José Luis Cueto (
Universitat Politècnica de València)
Lola Bañón Castellón (
Professora de la UV)
Vicent Benet (Catedràtic de Comunciació Audiovisual de la Universitat Jaume I de Castelló) 
Rosa María Castells (Directora de Col·lecions museístiques del MACA d’Alacant) 
José Pedro Martínez García (Director d’Activitats de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia de la UV)
Román de la Calle (Catedràtic d’Estètica i Teoria de l’Art de la Universitat de València) 
Ester Pegueroles (Artista i fotògrafa) 

ASSESSOR
Un Assessor de l’Advocacia General de la Generalitat

EmailFacebookTwitterInstagram