Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan superior de Govern de l’Institut Valencià d’Art Modern. Li corresponen les facultats de supervisió i control del museu. Ostenta la presidència la persona titular de la Conselleria amb competències en Cultura. A més, formen part del Consell Rector: un vicepresident o vicepresidenta, els o les vocals, entre els quals es troba el director de l’IVAM, i un secretari o secretària.

PRESIDENT
Vicent Marzà Ibáñez
Honorable Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

VICEPRESIDENT
Albert Girona Albuixech
Secretari Autonòmic de Cultura i Esport

SECRETARI
José Villar Rivera
Subsecretari de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

VOCALS 
José Miguel G. Cortés (
Director de l’IVAM)
Carmen Amoraga Toledo (
Directora Gral. de Cultura i Patrimoni)
(
Secretària Autonómica de Model Econòmic i Finançament) Alternativo
Clara Ferrando Estrella (
Secretària Autonòmica d’Hisenda) Alternativo
Begoña Torres González (Subdirectora Gral. de Promoció de Belles Arts)
Victoria Vivancos Ramón (
Vicerrectora d’alumnat i Extensió Universitària Universitat Politècnica de València)
Ester Alba Pagán (
Facultat Geografia i Història de la Universitat de València)
Abel Guarinós Viñoles (
Director Gral. CulturArts)

EmailFacebookTwitterGoogle+