Page 93

Entre el mite i l'espant

entre el mite i l'espant. el mediterrani com a conflicte 91 És el cas de la sèrie Missing Lebanese Wars, 1996-2002, composta per vint-i-una fotografies en què es recullen els resultats de les apostes de les carreres de cavalls dels diumenges. No obstant això, el que contemplem no són els guanyadors d’aquestes sinó el marge d’error de la foto finish de les carreres impreses en els periòdics de l’endemà. Aquest treball se centra en el quefer professional dels historiadors i el decisiu paper dels mitjans de comunicació per a manipular les imatges fotogràfiques. The Atlas Group està molt interessat en els mecanismes de transformació de les notícies en narració històrica, en la reflexió sobre com moltes vegades el que es denomina història és una narració fabricada per als interessos de determinats sectors que no dubten a falsejar molts documents escrits o visuals, o a fer desaparéixer d’altres potenciant l’oblit o l’amnèsia col·lectiva sobre determinats fets. Igualment, l’artista Akram Zaatari (Líban, 1966), explora també les pràctiques documentals per a veure de quina manera mostren la seua fiabilitat en el camp de la història i de la memòria. No obstant això, i a diferència d’altres artistes libanesos contemporanis seus com Joana Hadjithomas & Khalil Joreiges o Walid Raad en The Atlas Group, Zaatari no inventa personatges ficticis per a desenvolupar els seus projectes; al contrari, les seues obres són el producte d’un llarg procés de documentació i de conversació amb els vertaders testimonis dels diferents fets que ofereixen sòlids testimonis personals. Sense mostrar mai imatges directes de la guerra, sinó les experiències dels qui l’han viscuda, Zaatari s’ha convertit en un eloqüent narrador que desafia les nocions de representació i memòria per a revisar la història


Entre el mite i l'espant
To see the actual publication please follow the link above