Page 74

Entre el mite i l'espant

72entre el mite i l'espant. el mediterrani com a conflicte l’espectador siga capaç de preguntar-se sobre el caràcter parcial i superficial del que està veient. 2 L'espant “I am not exotic I am exhausted” Yto Barrada Les dimensions relativament xicotetes del Mediterrani i la quantitat de pobles bolcats cap a aquest faria suposar que és un mar fàcil de creuar, un espai fluid de trobada, convivència i intercanvi econòmic i cultural. No obstant això, la seua història (especialment, la més recent), ens parla d’una relació difícil i complicada entre les diferents vores. Actualment, el mar Mediterrani s’ha convertit en una àrida frontera, en una difícil barrera per a milers i milers d’immigrants (tant de l’Àfrica subsahariana com del Magrib o del Pròxim Orient) que fugen desesperats dels seus països com a conseqüència tant dels greus problemes econòmics com dels insuportables conflictes, guerres o persecucions polítiques, religioses i/o, inclús, sexuals pels règims, moviments i idees fanàtiques que assolen estos territoris i no creen més que destrucció i mort. Davant d’aquesta dramàtica situació, els països de les costes septentrionals del Mediterrani han preferit mirar cap al nord, donar l’esquena al mar al qual pertanyen culturalment i històricament i en compte d’establir sòlids vincles amb el nord d’Àfrica i el Pròxim Orient, han lligat el seu futur polític i econòmic a la Unió Europea,


Entre el mite i l'espant
To see the actual publication please follow the link above