Page 59

Entre el mite i l'espant

entre el mite i l'espant. el mediterrani com a conflicte 57 “El bell no és res més que el començament del terrible” Rainer Maria Rilke La gran importància atorgada al mar Mediterrani és una constant en totes les cultures nascudes i desenvolupades al seu voltant, la seua presència és determinant en la creació cultural i marca la vida de les persones que hi habiten prop. El comerç, el desenvolupament econòmic, les relacions socials i culturals, els intercanvis i els viatges de plaer han condicionat la història d’aquesta zona geogràfica des de temps immemorials. En aquest últim segle, la qüestió no ha sigut diferent i són molt nombroses les experiències que, d’una manera o d’una altra, han documentat i recreat extensament aquest espai natural tan significatiu des de tots els punts de vista. Les diferents vores del Mediterrani estan prou pròximes per a facilitar els intensos contactes entre aquestes, però –al mateix temps– prou llunyanes per a permetre el desenvolupament de societats distintes. Són, per tant, societats que reben tant l’influx dels seus propis territoris de l’interior, com també la influència de la vora de l’altre costat del mar. De la mateixa manera, l’estret contacte entre les seues diverses costes ha tingut sempre un efecte transformador sobre aquestes societats; així, el Mediterrani ha sigut durant mil·lennis una de les zones geogràfiques més vigoroses d’interacció entre pobles diferents i ha exercit un paper fonamental en el desenvolupament de la civilització que en cada època històrica ha tingut una plasmació ben distinta. Si des de mitjan segle XIX fins ben entrat el segle XX ha predominat en el món occidental una visió amable, lleugera i


Entre el mite i l'espant
To see the actual publication please follow the link above