Beques i convocatòries

En aquest espai pots trobar la informació referent a convocatòries i beques convocades per l’IVAM.

23/09/2021
CONVOCATÒRIA 2/2020 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 71 Tècnic/a de gestió administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017.
Horari exposició oral 2ª prova

22/09/2021
CONVOCATÒRIA 1/2020 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 99 Cap/a de Comunicació, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017.
Horari exposició oral 2ª prova

12/07/2021
CONVOCATÒRIA 25/2021 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 7 Cap de Gestió Econòmica corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

12/07/2021
CONVOCATÒRIA 21/2021 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 81 Cap de Manteniment i Obres corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

12/07/2021
CONVOCATÒRIA 22/2021 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 77 Tècnico/a d’Atenció al Públic corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

12/07/2021
CONVOCATÒRIA 24/2021 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 19 Tècnic/a de Registre. Cap de Magatzem corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

12/07/2021
CONVOCATÒRIA 23/2021 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 51 Tècnic/a de Didàctica corresponent al torn lliure per diversitat funcional física de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

28/07/2021
CONVOCATÒRIA 1/2020 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 99 Cap/a de Comunicació, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017.
Diligència
Llistat definitiu aprovats

16/07/2021
CONVOCATÒRIA 2/2020 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 71 Tècnic/a de gestió administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017.
Diligència
Llistat definitiu aprovats i suspesos

15/07/2021
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 7 de juliol de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 83, conservador o conservadora, corresponent al torn lliure per diversitat funcional física de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 18/2021.
DOGV

15/07/2021
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 101, tècnic o tècnica d’exposicions i acció exterior, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 15/2021.
DOGV

15/07/2021
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, números 55, 56, 73 conservador o conservadora, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 12/2021.
DOGV

12/07/2021
DATA SEGON EXERCICI CONVOCATÒRIA 1/2020 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 99 Cap/a de Comunicació, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017.
Convocatòria

12/07/2021
RESULTAT PRIMER EXERCICI CONVOCATÒRIA 1/2020 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 99 Cap/a de Comunicació, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017.
Els i les aspirants disposaran d’un termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació dels resultats en la web de l’IVAM per a realitzar quantes al·legacions tinguen per convenient.
Listat provisional aprovats i suspesos

07/07/2021
Plantilla de respostes modificada del primer exercici de la convocatòria  Cap/a de comunicació
Respostes primer exercici

01/07/2021
RESULTAT PRIMER EXERCICI CONVOCATÒRIA 2/2020 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 71 Tècnic/a de gestió administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017.
Les persones que han concorregut a l’exercici i que no han superat la prova poden posar-se en contacte amb la secretària de l’òrgan tècnic (anto.grijalvo@ivam.es) i sol·licitar informació sobre la puntuació obtinguda.acord de l’òrgan tècnic de selecció.
Llistat provisional aprovats i suspesos
Acord de l’òrgan tècnic de selecció

29/06/2021
DATA SEGON EXERCICI CONVOCATÒRIA 2/2020 per a la cobertura procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 71 Tècnic/a de gestió administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017.
Convocatòria

29/06/2021
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 12 administratiu o administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 17/2021.
DOGV

29/06/2021
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021,del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 8 tècnic o tècnica de gestió econòmica, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 16/2021.
DOGV

29/06/2021
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 100 tècnic o tècnica d’activitats culturals, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 14/2021.
DOGV

29/06/2021
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 76 cap d’activitats culturals, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 13/2021.
DOGV

29/06/2021
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 89 tècnic o tècnica informàtics de sistemes, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 10/2021.
DOGV

29/06/2021
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 78 tècnic o tècnica informàtics programadors, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 9/2021.
DOGV

29/06/2021
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 20 ajudant o ajudanta de magatzem/ muntatge, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 8/2021.
DOGV

29/06/2021
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució 24 de maig de 2021 del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 91 ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 7/2021.
DOGV

29/06/2021
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 82 supervisor o supervisora d’auxiliars de serveis, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 6/2021.
DOGV

29/06/2021
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 90 tècnic o tècnica de premsa i xarxes socials, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 5/2021.
DOGV

29/06/2021
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 41 auxiliar de serveis, corresponent al torn lliure per diversitat funcional intel·lectual de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 4/2021.
DOGV

29/06/2021
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 80 ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 3/2021.
DOGV

29/06/2021
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 23 ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 2/2021.
DOGV

29/06/2021
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 13 administratiu o administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 1/2021.
DOGV

29/06/2021
Qüestionari de preguntes i la plantilla de respostes del primer exercici de la convocatòria 2/2020 Tècnic/a de gestió administrativa
TEST PRIMER EJERCICIO
RESPOSTES PRIMER EXERCICI

22/06/2021
Qüestionari de preguntes i la plantilla de respostes del primer exercici de la convocatòria 1/2020 Cap/a de comunicació
TEST PRIMER EXERCICI
RESPOSTES PRIMER EXERCICI

22/06/2021
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca un procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 12, administratiu o administrativa, correspondiente al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 17/2021.
DOGV

22/06/2021
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca un procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 13, administratiu o administrativa, correspondiente al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 1/2021.
DOGV

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 85, ajudant o ajudanta de restauració, corresponent al torn de promoció interna de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 19/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 83, conservador o conservadora, corresponent al torn lliure per diversitat funcional de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 18/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 12, administratiu o administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 17/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 8, tècnic o tècnica de gestió econòmica, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2019, convocatòria 16/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 101, tècnic o tècnica d’exposicions i acció exterior, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 15/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 100, tècnic o tècnica d’activitats culturals, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 14/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 76, cap d’activitats culturals, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 13/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 55, 56, 73, conservador o conservadora, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 12/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 46, registrador o registradora, corresponent al torn de promoció interna de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 11/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 89, tècnic o tècnica informàtics de sistemes, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 10/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 78, tècnic o tècnica informàtics programadors, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 9/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de mayo de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 20, ajudant o ajudanta de magatzem/muntatge, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 8/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 91, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 7/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 82, supervisor o supervisora d’auxiliars de serveis, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 6/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 90, tècnic o tècnica de premsa i xarxes socials, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 5/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 41, auxiliar de serveis, corresponent al torn lliure per diversitat funcional intel·lectual de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 4/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 80, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 3/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 23, ajudant o ajudanta de manteniment, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 2/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 13, administratiu o administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 1/2021.
DOGV
Anexo II sol·licitud
Anexo III currículum

16/06/2021
Procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral núm. 71, tècnic o tècnica de gestió administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017, convocatòria 2/2020.
Instruccions primera prova

09/06/2021
Procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral núm. 99, Cap de Comunicació, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017, convocatòria 1/2020.
Instruccions primera prova

24/05/2021
RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses i es fan públiques la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici, per a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 71, tècnic o tècnica de gestió administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017, convocatòria 2/2020.
DOGV (la data correcta de l’examen és el 26 de juny de 2021)
DOGV Correcció data

17/05/2021
RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2021, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, es fa pública la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici, a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, número 99, Cap de comunicación.
DOGV

10/05/2021
PROTOCOL general per a la tramitació, desenvolupament i execució dels processos selectius del Institut Valencià d’Art Modern de 4 de maig de 2021, del gerent del Institut Valencià d’Art Modern
Protocol

02/02/2021
RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2021, de la directora i el gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 71, Tècnic/a de Gestió Administrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017 (convocatòria 2/20210).
DOGV

02/02/2921
RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2021, de la directora i el gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 99, Cap de Comunicació, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017 (convocatòria 1/2020).
DOGV

29/10/2020
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2020, del director del Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingres com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 71, Tècnic/a de Gestió Admnistrativa, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017, Convocatòria 1/2020
DOGV
Anexo II sol·licitud
AnexoIII Curriculum

28/10/2020
RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2020, del director del Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca procés de selecció per a l’ingres com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral, núm. 99, Cap de Comunicació, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2017, Convocatòria 1/2020
DOGV
Anexo II sol·licitud
AnexoIII Curriculum

25/06/2020
RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, del President de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es dona publicitat a les bases del procediment per a la selecció de la Direcció de l’entitat
DOGV

17/12/19
CONVOCATÒRIA 6/2018 per a la provisió temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana  administració.
DOGV adjudicació

27/11/19
CONVOCATÒRIA 6/2018 per a la provisió temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana  administració.
llistat resultats segona prova

20/11/19
CONVOCATÒRIA 6/2018 per a la provisió temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana  administració.
llistat resultats primera prova

04/11/19
CONVOCATÒRIA 6/2018 per a la provisió temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana  administració.
llistat definitiu

21/10/19
CONVOCATÒRIA 6/2018 per a la provisió temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana  administració.
llistat admesos i exclosos

26/09/19
ORDRE 6/2019, de 28 d’agost de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM)
DOGV Ordre Beques

10/07/19
RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2019, del director, per la qual s’adjudica el lloc de treball núm. 104 i 105 Tècnic/a interseus d’Activitats i Didàctica anunciat en la convocatòria 4/2018.
DOGV Resolució

21/06/19
CONVOCATÒRIA 4/2018 per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 104 i 105 Tècnic/a interseus d’Activitats i Didàctica.
Llistat definitiu

12/06/19
CONVOCATÒRIA 4/2018 per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 104 i 105 Tècnic/a interseus d’Activitats i Didàctica.
Llistat resultat segon exercici
Listat resultat total dels dos exercicis i barem provisional de mèrits

06/06/19
CONVOCATÒRIA 6/2018 per a la provisió temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana  administració.
DOGV correcció annexos

04/06/19
CONVOCATÒRIA 6/2018 per a la provisió temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana  administració.
DOGV
Annex II sol·licitud
Annex III curriculum

28/05/19
CONVOCATÒRIA 5/2018 per a la provisió temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana  administració.
Declarada deserta DOGV

24/05/19
CONVOCATÒRIA 5/2018 per a la provisió temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana  administració.
Llistat resultat proves

15/05/19
CONVOCATÒRIA 5/2018 per a la provisió temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana  administració.
Listado admitidos y excluidos

14/05/19
RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2019, del sotssecretari de la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció del procés de selectiu per a la contratació temporal d’un lloc de naturalesa  laboral  núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana administració  anunciat en la convocatòria 5/2018.
DOGV

03/05/19
CONVOCATÒRIA 4/2018 per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 104 i 105 Tècnic/a interseus d’Activitats i Didàctica.
Resultat primera prova

25/04/019
INFORMACIÓ PÚBLICA del Projecte d’ordre de la Consellería de Cultura, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases que regulen beques per a la realització de pràctiques professionals en l’IVAM
DOGV

17/04/19
RESOLUCIÓ de 28 de març de 2019, del director, per la qual se convoca el procés de selecció per a la contractació temporal d’un lloc de naturalesa  laboral  núm. 106  Tècnic/a mitjà/ana administració  anunciat en la convocatòria 5/2018.
Convocatoria

10/04/19
RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2019, del director,  per la qual s’adjudica el lloc de treball núm. 103 Cap/a d’Exposicions anunciat en la convocatòria 3/2018.
Resolució
DOGV Resolució

29/03/19
CONVOCAÒRIA 3/2018 per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 103 Cap/a d’Exposicions.
Llistat baremació provisional

29/03/19
CONVOCATÒRIA 3/2018 per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 103 Cap/a d’Exposicions.
Llistat proves selectives

29/03/19
CONVOCATÒRIA 4/2018 per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 104 i 105 Tècnic/a interseus d’Activitats i Didàctica.
Llistat definitiu admesos i exclosos

22/03/19
CONVOCATÒRIA 3/2018 per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 103 Cap/a d’Exposicions.
Llistat definitiu admesos i exclosos

20/03/19
CONVOCATÒRIA 4/2018 per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 104 i 105 Tècnic/a interseus d’Activitats i Didàctica.
Llistat provisió temporal admesos

14/03/19
CONVOCATÒRIA 3/2018 per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 103 Cap/a d’Exposicions.
Llistat provisió temporal admesos

06/03/19
RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2019, del director,  per la qual es publiquen les bases del procediment per a la selecció de la gerència de l’entitat.
Resolució
DOGV Correcció errors

28/01/19
RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2019, del director,  per la qual s’adjudica el lloc de treball núm. 97 Subdirector o Subdirectora General de Comunicació i Xarxes Socials anunciat en la convocatòria 1/2015.
Resolució

04/12/18
ACTA de ‘òrgan tècnic per a la realització de l’entrevista dels candidats de la convocatòria 3/2018 per a la cobertura temporal del rellevista lloc de naturalessa laboral núm. 48 Cap/a de Publicacions per jubilació parcial del titular.
Acta

20/11/18
CONVOCATÒRIA 4/2018 per a la contratació temporal de dos llocs de naturalesa laboral núm. 104 y 105 Tècnic/a interseus d’Activitats i Didàctica.
Sol·licitud
Formualri Autobaremació
DOGV convocatoria
DOGV_òrgan tècnic Pendent de publicar correcció d’errors. Es convoquen dues places.
DOGV òrgan tècnic correcció

20/11/18
CONVOCATÒRIA 3/2018 per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 103 Cap/a d’Exposicions.
Sol·licitud
Formulari Autobaremació
DOGV convocatoria
DOGV òrgan tècnic
DOGV correcció

15/11/18

ACTA de la reunió per a la revisió de la documentació presentada pels candidats i barem de la convocatòria 3/2018 per a la contratació laboral temporal del rellevista lloc de naturalesa laboral núm. 48 Cap/a de Publicacions per jubilació parcial del titular.
Acta

25/10/18

ACTA de constitució de l’òrgan tècnic i comprovació de requisits de la convocatòria 3/2018 per a la contractació laboral temporal del rellevista posat de naturalesa laboral núm. 48 Cap/a de Publicacions per jubilació parcial del titular.
Acta

03/10/18

RESOLUCIÓ de 28 de septiembre de 2018, del director, per la qual es convoca el procés de selecció per a la contractació temporal del rellevista del lloc de naturalesa laboral temporal de núm. 48  Cap de Publicacions, per jubilació parcial del titular.
Resolució bases plaza 48

05/09/18

PUBLICACIÓ en la plataforma de contractació del Sector Públic de la licitació dels tallers escolars de l’IVAM per al curs 2018-2019
Nota

17/08/18

CONVOCATÒRIA per al procés de selecció de projectes per al taller educatiu per a centres escolars relatiu a la mostra “Eusebio Sempere” de l’11 d’octubre de 2018 a l’1 de febrer de 2019 que tindran lloc en la seu de l’IVAM a Alcoi
Plec prescripcions tècniques
Llistat d’obres

CONVOCATÒRIA per al procés de selecció de projectes per a les visites guiades de la mostra “Eusebio Sempere” del 13 d’octubre de 2018 al 2 de febrer de 2019 que tindran lloc en la seu de l’IVAM a Alcoi
Plec prescripcions tècniques
Llistat d’obres

26/07/18

CONVOCATÒRIA per al procés de selecció de projectes per al taller didàctic familiar “Ángeles Marco. Vertigen” del 30 de setembre al 30 de desembre de 2018
Plec prescripcions tècniques
Llistat d’obres

04/07/18

RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2018, del director, per la qual es publica l’adjudicació per a la contratació temporal  del lloc de naturalesa laboral núm. 74  Subdirector o Subdirectora General d’Activitats i Programes Culturals 
Resolució Subdirector/a General d’Activitats i Programes Culturals

23/05/18

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2018, del director, per la qual es publica l’adjudicació per a la contratació temporal  del lloc de naturalesa laboral núm. 71  Tècnic/a de Gestió Administrativa.

Resolució Tècnic/a de Gestió Administrativa
DOGV 28/05/18 Adjudicació Tècnica de Gestió Administrativa

22/05/18

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2018, del director, per la qual es publica l’adjudicació per a la contratació temporal  del lloc de naturalesa laboral núm. 99  Cap de Comunicació.
Resolució Cap de Comunicació
DOGV 25/05/18 Adjudicació Cap de Comunicació

17/05/18

CONVOCATÒRIA 2/2018 per a la contratació temporal d’un lloc de naturalesa laboral núm. 99  Cap de Comunicació.
Llistat de baremació definitiva de mérits 

17/05/18

CONVOCATÒRIA 1/2018 per a la contratació temporal d’un lloc de naturalesa laboral núm. 71  Tècnic/a de Gestió Administrativa.
Llistat de baremació definitiva de mérits

27/04/18

CONVOCATÒRIA 2/2018 per a la contratació temporal d’un lloc de naturalesa laboral núm. 99  Cap de Comunicació.
Llistat_definitu_admesos_i_baremació_provisional

19/04/18

CONVOCATÒRIA 1/2018 per a la contratació temporal d’un lloc de naturalesa laboral núm. 71  Tècnic/a de Gestió Administrativa.
Llistat_definitu_admesos_i_baremació_provisional

05/03/18

CONVOCAÒRIA 1/2018 per a la contratació temporal d’un lloc de naturalesa laboral núm. 71  Tècnic/a de Gestió Administrativa.
DOGV 05/03/18
Formulari Autobaremació
Sol·licitud

CONVOCATÒRIA 2/2018 per a la contratació temporal d’un lloc de naturalesa laboral núm. 99  Cap de Comunicación.
DOGV 05/03/18
Formulari Autobaremació
Sol·licitud

25/10/17

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2017, del director gerent,  per la qual s’adjudica la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 85 Ajudant de Restauració.
resolució d’adjudicació

20/10/17

CONVOCATÒRIA per al procés de selecció de projectes per al taller didàctic familiar “Miró. Ordre i desordre” del 18 de febrero al 17 de juny de 2018

Plec prescripcions tècniques

11/07/17

CONVOCATÒRIA 1/2017 per a la provisió temporal del lloc núm. 3 Subdirector / a General de Col·lecció i Exposicions.
proposta adjudicació definitiva
DOGV 27/07/2017

26/06/17

CONVOCATÒRIA 1/2017 per a la provisió temporal del lloc núm. 3 Subdirector / a General de Col·lecció i Exposicions.
proposta adjudicació

20/06/17

CONVOCATÒRIA per al procés de selecció de projectes per al taller didàctic familiar “En rebel·lia. Narracions femenines en el Món Àrab” del 14 de setembre de 2017 al 28 de gener de 2018

Plec prescripcions tècniques

31/05/17

RESOLUCIÓ del 12 de maig de 2017, del director gerent,  per la qual es convoca el procés de selecció per a la contractació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 3 Subdirector/a General de Col·lecció i Exposicions.

DOGV
Sol·licitud
Correcció_d’errors

18/10/16

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2016, del director gerent, per la qual es publica l’adjudicació per a la contratació temporal  del lloc de naturalesa laboral núm. 5 Cap de Gestió Administrativa

Cap de Gestió Administrativa

10/10/16

CONVOCATÒRIA 3/2016 per a la provisió temporal del lloc num. 5 Cap Gestió Administrativa

Baremació dels mèrits

03/10/16

CONVOCATÒRIA 3/2016 per a la provisió temporal del lloc num. 5 Cap Gestió Administrativa

Baremació provisional 5

23/08/16

PUBLICACIÓ al DOCV de l’adjudicació per a la contratació temporal  del lloc de naturalesa laboral núm. 102 Director/a de Seguretat.

04/08/16

RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2016, del director gerent,  per la qual es convoca el procés de selecció per a la contractació temporal del lloc de naturalesa laboral núm. 5 Cap de Gestió Administrativa.
DOCV
formulari_normalitzat
Sol·licitud

29/07/16

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2016, del director gerent, per la qual es publica l’adjudicació per a la contratació temporal  del lloc de naturalesa laboral num. 102 Director/a de Seguretat.

Resolucio Jefe Seguretat_102

29/07/16

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2016, del director gerent, per la qual es publica l’adjudicació per a la contratació temporal del lloc de naturalesa laboral num. 60 Conservador/a de Fotografía.
Resolucio Conservador_a de Fotografia_60

22/07/16

CONVOCATÒRIA 2/2016 per a la provisió temporal del lloc num. 102 Director/a de Seguretat
baremació_revisió_documentació_102

19/07/16

CONVOCATÒRIA 2/2016 per a la provisió temporal del lloc num. 102 Director/a de Seguretat
baremació_definitiu_102

14/07/16

CONVOCATÒRIA 2/2016 per a la provisió temporal del lloc num. 102 Director/a de Seguretat
baremació_provisional_102

05/07/16

CONVOCATÒRIA 2/2016 per a la provisió temporal del lloc num. 102 Director/a de Seguretat
llistat_provisional_102
llistat_provisional_Ampliat_102

23/06/16

CONVOCATÒRIA 1/2016 per a la provisió temporal del lloc num. 60 Conservador de Fotografia

Llistat_definitiu_60

 

16/06/16

CONVOCATÒRIA 1/2016 per a la provisió temporal del lloc num. 60 Conservador de Fotografia

Llistat Provisional

 

08/06/16

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2016, del director gerent, per la qual es convoca el procés de selecció per a la contractació laboral temporal del lloc de director/a de seguretat.

Consulta DOGV_Num 7800_08062016

formulari_normalitzat

sol·licitud

 

17/05/16

Publicació al DOGV de l’adjudicació de les beques de formació i perfeccionament IVAM 2016.

06/05/16

RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2016, del director gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a la contractació laboral temporal d’un lloc de naturalesa laboral (conservador/a de fotografía, grupo B)

Consulta DOGV

Model_Sol·licitud

Model_Curriculum

02/05/16

RESOLUCIÓ del director gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es concedeixen sis beques de formació i perfeccionament per a l’any 2016.

28/04/16

IVAM Beques de Formació i Perfeccionament 2016. Llistats definitius:

12/01/16

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2015, del director gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoquen sis beques de formació i perfeccionament per a l’any 2016.

IVAM Beques de Formacio i Perfeccionament_2016

Sol·licitud Beca Pràctiques Professionals

Model Currículo Beca

20/11/15

CONVOCATÒRIA 2/2015 per a la provisió temporal del lloc núm.96 Subdirector ó Subdirectora General d’Administració pel sistema de lliure designació (DOGV nº 7.646 de data 29 d’octubre de 2015)

PDF proposta de resolució

 

29/10/15

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2015, del director gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a la contractació laboral temporal del lloc de lliure designació, grup A, subdirector o subdirectora general d’Administració de l’Institut Valencià d’Art Modern. Convocatòria número 2/2015

PDF Resolució de 26 d’octubre de 2015

Sol·licitud

 

16/07/15

CONVOCATÒRIA 1/2015 per a la provisió temporal del lloc num.97 Subdirector o Subdirectora General de Comunicació i Xarxes Socials

Baremació definitiva

Consulta Baremació_definitiva_97

 

02/07/15

CONVOCATÒRIA 1/2015 per a la provisió temporal del lloc num.97 Subdirector o Subdirectora General de Comunicació i Xarxes Socials

Reclamacions a la baremació provisional

Reclamació_barem_provisional_97

 

26/06/15

CONVOCATÒRIA 1/2015 per a la provisió temporal del lloc num.74 Subdirector o Subdirectora General d’Activitats i Programes Culturals

Baremació definitiva

Consulta_baremació_definitiva_74

24/06/15

CONVOCATÒRIA 1/2015 per a la provisió temporal del lloc num.74 Subdirector o Subdirectora General de Comunicació i Xarxes Socials

Llistat definitiu d’Admesos

Consulta llistat definitiu_admit_97

Baremació provisional

Consulta baremo_97

 

 

17/06/15

CONVOCATÒRIA 1/2015 per a la provisió temporal del lloc num.74 Subdirector o Subdirectora General d’Activitats i Programes Culturals

Llistat definitiu d’Admesos

Consulta llistat definitiu_adm 74

Baremació provisional

Consulta baremo_74

 

02/06/15

CONVOCATÒRIA 1/2015 per a la provisió temporal del lloc num.74 Subdirector o Subdirectora General d’Activitats i Programes Culturals

Llistat d’Admesos i no admesos

Consulta_listado_74

CONVOCATÒRIA 1/2015 er a la provisió temporal del lloc num.97 Subdirector o Subdirectora General de Comunicació i Xarxes Socials

Llistat d’Admesos i no admesos

Consulta_listado_97

08/05/15
ADJUDICACIÓ d’una beca de formació i perfeccionament de fotografia de l’IVAM

Consulta resultats

EmailFacebookTwitterInstagram