Programa d’Art i Context

18 Novembre 2021 - 05 Octubre 2023

IVAM Programa d’Art i Context és un projecte bianual que es compon d’actuacions, produccions, tallers, xarrades, conversacions, nous formats d’investigació i producció de la pràctica artística i el pensament contemporani. Curat per un equip convidat per la institució, aquest programa es proposa com un diàleg entre la nova producció de cinc projectes artístics seleccionats per l’equip curatorial i el públic actiu del context. Com a cos annexat a la institució, el Programa d’Art i Context es planteja com un procés d’intercanvi entre els recursos institucionals (col·lecció, exposicions, departaments, sabers), les veus convidades (artistes, crítiques, comissàries, artesanes, pedagogues) i espais d’intervenció (museu, web, catàleg).

El programa consta de dues presencialitats, la interna i la pública. Cada una implica formes diferents de trobada i conversació. A escala interna, el Programa d’Art i Context funciona com una conversació entre els artistes seleccionats, l’equip curatorial i altres veus convidades: un acompanyament a cinc projectes amb què pensar la contemporaneïtat, el context i l’activació oberta del diàleg. La presencialitat pública es planteja com una connexió entre la investigació interna i el públic local i internacional. En aquest sentit, la trobada pública serveix també com un pretext per a la desterritorialització del museu, entenent que l’espai ja és la mescla entre l’acció física i digital, entre el dins i el fora del camp institucional. Per aquesta raó, el Programa d’Art i Context també entén Internet com un espai d’intervenció per a visibilitzar i entrar en diàleg amb el pensament i la pràctica contemporània. El programa finalitza amb un acte expositiu en què es presentaran els projectes artístics resultants del procés d’investigació i les accions que es duguen a terme durant aquests dos anys.

El propòsit fonamental del Programa d’Art i Context és la creació d’una xarxa de conversacions que permeta activar intercanvis de sabers entre l’escena local i internacional. Una sèrie d’intercanvis que assumeixen treballar el context sense una posició hermètica i situen els cossos com a eixos d’escolta: una transferència de dades i afectes pensats des de les presencialitats i les pràctiques contemporànies.

Equip curatorial

Julia Castelló (Barcelona, 1992)
Ali A. Maderuelo (València, 1993)

Artistes (orde alfabètic)

Darío Alva (Talavera de la Reina, 1993)
Claudia Dyboski (València, 1997)
Marina González Guerreiro (A Guarda, 1992)
Diego Navarro (València, 1991)
Álvaro Porras (Ciudad Real, 1992)
Reme Silvestre (Monòver, 1992)

2a TROBADA PÚBLICA

16 de desembre. Conversa amb David Toop

3a TROBADA PÚBLICA

21 de desembre. El Berenar amb Diego Navarro, Darío Alva , Guillermo Ros i Laura Costas

INSCRIPCIONS

Reserva prèvia en: actividades@ivam.es

EmailFacebookTwitterInstagram