A Prop

TROBADES D’ART I COMBOI
per a una escola en transformació

Què és “A Prop”?
Centros participantes

Archivo
ENCUENTROS DE ARTE Y ACOMPAÑAMIENTO

Germinació

En el projecte A PROP la llavor és material i és metàfora.


A partir de la urgència contemporània de repensar l’equilibri entre naturalesa, producció cultural i sostenibilitat, A prop proposa una experiència d’investigació de les llavors que viuen en els nostres entorns quotidians, com per exemple les llentilles o les llavors presents en el recorregut des de casa fins a l’escola o en el mateix pati escolar, començant d’una observació directa fins a arribar a una observació més metafòrica que ens concerneix de manera íntima a través d’un enfocament artístic.

Fent referència a la vida, les cures, l’ecologia, els processos, la responsabilitat compartida i la transformació es desplega una experiència de treball que posa veu a les migracions i a les genealogies individual i col·lectiva dels xiquets i les xiquetes. A partir de pràctiques artístiques com el dibuix, la pintura i el stencil es construeixen històries pròpies i s’experimenta amb bases del moviment situacionista i l’activisme ecologista, per a crear espais de resignificació i possibilitat.

Llavors al pati

El pati de l’escola floreix, a través de la pràctica de la sembra, del dibuix, de la serigrafia i del stencil, mostrant el cicle de germinació d’una llavor en l’epicentre del centre educatiu, el lloc de vida per excel·lència per a tots els xiquets i les xiquetes: el pati de jocs.

Argila, compost, llavors de moltes diferents flors i aigua són els ingredients per a les boles de llavors que participen a omplir el pati de nous brots i fulletes esperant florir.

Jugar amb petjades i siluetes d’elements naturals ens recorda l’absència dels mateixos en l’entorn urbà.

Jugant i dissenyant camins alternatius en l’espai escolar i en el barri s’alimenta l’empatia amb el món natural i la consciència de la dependència d’ell per a la vida.

El nostre mapa

A través de recorreguts dialògics pel nostre entorn, i gràcies a aquests, obrim la mirada cap a nous camins de trobada: llocs, objectes, éssers humans i no humans, que formen part de la nostra narrativa i història social i cultural i que moltes vegades es donen per descomptat o no s’aprecien a simple vista. Passejant ens situem en el mapa i, alhora, creem nous mapes que signifiquen més que meres delimitacions geogràfiques.

Caminem, observem i conversem, acompanyant a l’alumnat en el coneixement dels cicles naturals: on es troben les llavors, els desplaçaments que realitzen per mitjà del vent, animals i persones, la sembra, la germinació, l’arrelament, així com la cura de la terra i el reg per a afavorir el creixement de la futura planta.

Aquest mapa ens ofereix la possibilitat de posar en comú l’origen dels i les alumnes així com de les plantes presents al seu pati, i així aprofundir coneixements i relacions.

Correspondències

El primer valor de la correspondència escolar radica en l’intent de trencar distàncies i experimentar aqueix sentiment, tant emocional com racional, que ens porta a acostar-nos i identificar-nos amb altres vides que no són les nostres.

La col·lecció de l’IVAM activa la correspondència de postals entre l’alumnat dels diferents centres, el professorat i el propi museu. L’art postal afig múltiples pràctiques creatives a l’escriptura pròpia del correu postal.

Diari viu

Les dinàmiques desplegades en “A prop” tenen l’objectiu d’enfortir els llaços socials i la confiança entre les persones que participen, gràcies a la construcció d’un espai de memòria comuna visitable i revisable. L’ús del diari de bitàcola, de l’art tèxtil en companyia i l’arxiu d’allò que s’ha viscut en sessions precedents per mitjà del registre multimèdia, ens motiva a repensar l’espai educatiu com un espai d’experimentació i investigació autònom i conscient.

A prop

Les flors projectades en els i les alumnes són les que poden nàixer de les boles de llavors.

Tindre projeccions d’un o una mateixa no sempre és fàcil, cuidar d’alguna cosa tampoc ho és.
Tota vida requereix atenció.

.

Metodología
Hacen posible A Prop

EmailFacebookTwitterInstagram