A Prop

TROBADES D’ART I COMBOI
per a una escola en transformació

Què és “A Prop”?
Centros participantes

Archivo
ENCUENTROS DE ARTE Y ACOMPAÑAMIENTO

Germinació

En el projecte A PROP la llavor és material i és metàfora.

A partir de la urgència contemporània de repensar l’equilibri entre naturalesa, producció cultural i sostenibilitat, “A prop” proposa una experiència d’investigació de les llavors que viuen en els nostres entorns quotidians, com per exemple les llentilles o les llavors presents en el recorregut des de casa fins a l’escola, començant d’una observació directa fins a arribar a una observació més metafòrica que ens concerneix de manera íntima a través d’un enfocament artístic.

Fent referència a la vida, la cura, l’ecologia, els processos, la responsabilitat compartida i la transformació es desplega una experiència de treball que posa veu a les migracions i a les genealogies individual i col·lectiva dels xiquets i les xiquetes. A partir de pràctiques artístiques com el dibuix, la pintura i l’estergit es construeixen històries pròpies i s’experimenta amb bases del moviment situacionista i l’activisme ecologista, per a crear espais de resignificació i possibilitat.

Llavors al pati

El pati de l’escola floreix, a través de la pràctica de la sembra, del dibuix, de la serigrafia i de l’estergit, mostrant el cicle de germinació d’una llavor en l’epicentre del centre educatiu, el lloc de vida per excel·lència per a tots els xiquets i les xiquetes: el pati de jocs.

Jugar amb empremtes i siluetes d’elements naturals ens recorda la seua absència en l’entorn urbà.

Jugant i dissenyant camins alternatius en l’espai escolar i en el barri s’alimenta l’empatia amb el món natural i la consciència de la dependència d’ell per a la vida.

A més, metafòricament, fem florir el pati escampant boles de llavors de flors realitzades a classe amb argila i compost.

El nostre mapa

A través de recorreguts dialògics pel nostre entorn, i gràcies a aquests, obrim la mirada cap a nous camins de trobada: llocs, objectes, éssers humans i no humans, que formen part de la nostra narrativa i història social i cultural i que moltes vegades es donen per fets o no s’aprecien a simple vista. Passejant ens ubiquem en el mapa i, al mateix temps, creem nous mapes que signifiquen més que meres delimitacions geogràfiques.

Caminem, observem i conversem, acompanyant l’alumnat en el coneixement dels cicles naturals: on es troben les llavors, els desplaçaments que realitzen per mitjà del vent, animals i persones, la sembra, la germinació, l’arrelament, així com l’atenció de la terra i el reg per a afavorir el creixement de la futura planta.

Correspondències

El primer valor de la correspondència escolar radica en l’intent de trencar distàncies i experimentar aquest sentiment, tant emocional com racional, que ens porta a acostar-nos i identificar-nos amb altres vides que no són les nostres.

La col·lecció de l’IVAM activa la correspondència de postals entre l’alumnat dels diferents centres, el professorat i el museu mateix. L’art postal afegeix múltiples pràctiques creatives a l’escriptura pròpia del correu postal.

Diari viu

Les dinàmiques desplegades en “A prop” tenen l’objectiu d’enfortir els llaços socials i la confiança entre les persones que participen, gràcies a la construcció d’un espai de memòria comuna visitable i revisable. L’ús del diari de bitàcola, de l’art tèxtil en companyia i l’arxiu d’allò que s’ha viscut en sessions precedents per mitjà del registre multimèdia, ens motiva a repensar l’espai educatiu com un espai d’experimentació i investigació autònom i conscient.

Metodología
Documentación
Hacen posible A Prop

Cerclesnarratius

Crear moments previs de trobades entre els claustres dels centres i ideadestroyingmuros és una part fonamental del projecte “A prop”.

En la primera fase del projecte, el recurs del cercle narratiu va propiciar l’autodescobriment i obertura als altres.

Segons una metodologia genealògica que es proposa la cerca dels orígens del que ens envolta per a orientar la nostra quotidianitat i futur, introduirem i acompanyarem l’alumnat en l’observació i el coneixement dels cicles naturals: on es troben les llavors i quines són, els desplaçaments que realitzen per mitjà del vent, animals i persones, la sembra, la germinació, l’arrelament, així com l’atenció de la terra i el reg per a afavorir el creixement de la futura planta..

Aquesta metodologia servirà per a familiaritzar l’alumnat sobre qüestions vinculades a la pròpia identitat, al “d’on vinc” i “on vaig”, i trobar en les pràctiques artístiques contemporànies eines per a donar veu i espais a emocions i sentiments relacionats amb l’identitari. També ens ajudarà a pensar el procés de creació com una pràctica d’atenció que comença des de plantar una llavor fins al creixement dels brots.

Documentació

De cada sessió presencial gravarem l’àudio que serà transcrit, reelaborat i restituït als / a les estudiants i professorat en la sessió successiva (i passarà a formar part del diari). Al llarg de tot el procés educatiu i de convivència realitzarem una documentació visual tant fotogràfica com videogràfica.

EmailFacebookTwitterInstagram