Grete Stern

Caso de Estudio. Grete Stern

Grete Stern Mª Jesús Folch Grete Stern (Elberfeld, Alemanya, 1904 - Buenos Aires, 1999), nascuda dins d’una família de comerciants tèxtils, es va formar en arts gràfiques amb Ernst H. Schneidler, a Stuttgart, i va aprendre fotografia sota el guiatge de Walter Peterhans, professor de la Bauhaus. Entre 1929 i 1933 va treballar per al món de la publicitat en una empresa de creació pròpia, anomenada ringl + pit, amb la seua col·lega Ellen Auerbach. A començament de 1935 es va casar amb Horacio Coppola i es traslladaren a Argentina. El matrimoni durà set anys, al llarg dels quals van realitzar alguns projectes conjunts, com ara l’establiment d’un estudi de fotografia comercial. A més del retrat, l’activitat de Stern a Argentina es va desenvolupar en tres camps: en primer lloc, en el de la il·lustració, en què destaquen les fotografies urbanes i la sèrie Somnis, per a la revista Idilio; en segon lloc, la seua tasca com a conservadora de fotografia del Museu Nacional de Belles Arts des de 1956 fins a 1970, i en tercer lloc, la seua incursió en l’àmbit de l’antropologia amb l’estudi sobre els aborígens del Gran Chaco argentí. Al costat d’Annemarie Heinrich, Melitta Lang, Elizabeth Steiner i Gisèle Freund, Grete Stern fou una de les escasses dones estrangeres que saberen forjar-se un prestigi professional consolidat a l’Argentina de mitjan del segle xx. La influència de la seua obra va ser tremenda, especialment a partir dels anys setanta, quan començà a valorar-se la lluita per denunciar la degradació i la marginalització a què estaven sotmeses les dones. Amb tocs irònics i subliminars, va deixar-hi patent una contraimatge de la dona que va saber divulgar servint-se dels mateixos instruments de la cultura de masses utilitzats pels ideòlegs patriarcals. 3 ringl + pit i la representació de la ‘nova dona’ En 1929 Grete Stern i Ellen Auerbach, dues artistes jueves de classe mitjana, es van reunir a Berlín per crear el seu propi taller fotogràfic, que batejaren amb els seus malnoms infantils: Ringl (Grete) + Pit (Ellen). En aquella època, l’estudi de la fotografia s’havia posat de moda entre les “dames de bona família”, ja que es relacionava amb les belles arts i, al ser una disciplina i una professió noves, sense convencionalismes ni tradició acadè-


Caso de Estudio. Grete Stern
To see the actual publication please follow the link above