Page 37

Caso de Estudio. Grete Stern

Publicació realitzada amb motiu de l’exposició en l’IVAM, caso de estudio. GRETE STERN, del 3 de desembre de 2015 al 3 d’abril de 2016. Comissària Mª Jesús Folch Existeix una versió en valencià d’esta pubicació en la web de l’IVAM Coberta: Sueño nº 40: Sin título, de la sèrie “Sueños”. Buenos Aires, 1948 (Detall) Gelatina de plata sobre paper, còpia realitzada per Ricardo Sanguinetti en 1996, 23,8 x 30,5 cm Contracuberta: Sueño nº 32: Sin título, de la sèrie “Sueños”. Buenos Aires, 1949 (Detall) Gelatina de plata sobre paper, còpia realitzada per Ricardo Sanguinetti en 1996, 30,4 x 23,8 cm Fotografies: Elisa Bermejo i Juan García Rosell L’IVAM agraix la generositat i col·laboració del Legado de Grete Stern y Horacio Coppola en este projecte © IVAM Institut Valencià d’Art Modern, València 2016 © VEGAP de les obres protegides, València 2016 És rigorosament prohibit, sota les sancions establides per la llei, reproduir, enregistrar o transmetre esta publicació, íntegrament o parcialment, per qualsevol sistema de recuperació i per qualsevol mitjà, siga mecànic, electrònic, magnètic, electroòptic, per fotocopia o qualsevol altre tipus de suport, sense l’autorització expressa de l’IVAM Institut Valencià d’Art Modern i dels titulars del copyright. Consell rector de l’IVAM President Vicent Marzà Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport Vice-president Albert Girona Albuixech Secretari Autonòmic de Cultura i Esport Secretari Josep Vidal Borràs Sotssecretari Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport Vocals José Miguel García Cortés Carmen Amoraga Toledo Victoria Vivancos Ramón Clara Ferrando Estrella Ester Alba Pagán Luis Moreno Maicas Directors honoraris Tomàs Llorens Carmen Alborch J. F. Yvars Juan Manuel Bonet Patrocinador principa l Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Director José Miguel G. Cortés Subdirector d’Activitats i Programes culturals Álvaro de los Ángeles Subdirectora d’Administraci ó Blanca Jiménez Subdirectora de Comunicaci ó i Xarxes socials Ana Moure Conserva dor responsable de la Col·lecció Josep Salvador Conserva dor responsable d’Exposicions temporals Joan Ramon Escrivà Registre Cristina Mulinas Restauraci ó Maite Martínez Conservaci ó Marta Arroyo, Irene Bonilla, Maita Cañamás, Mª Jesús Folch, Raquel Gutiérrez (Acción exterior), Teresa Millet Gestió econòmica Carmen Monteagudo Gestió administrativa Mercedes Lerma Publicaci ons Manuel Granell Comunicaci ó Encarna Jiménez Activitats Mª Ángeles Valiente Biblioteca Eloísa García Fotografia Juan García Rosell Informàtica Alberto Mata Manteniment Daniel Cámara Muntatge Yolanda Montañés IVAM Institut Valenci à d’Art Modern


Caso de Estudio. Grete Stern
To see the actual publication please follow the link above