Page 24

Caso de Estudio. Grete Stern

22 Somni núm. 2: A l’andana, de la sèrie “Somnis”. Buenos Aires, 1949 Gelatina de plata sobre paper, còpia realitzada per Ricardo Sanguinetti en 1996, 23,8 x 30,5 cm Somni núm. 28: Amor sense il·lusió, de la sèrie “Somnis”. Buenos Aires, 1951 Gelatina de plata sobre paper, còpia d’època, 50 x 40 cm Somni núm. 12: Sense títol, de la sèrie “Somnis”. Buenos Aires, 1948 Gelatina de plata sobre paper, còpia realitzada per Ricardo Sanguinetti en 1996, 23,8 x 30,4 cm Tanmateix, la societat patriarcal només l’autoritza a desenvolupar la naturalesa femenina, l’eros, la maternitat…, tot exigint-li sacrificar l’heroi intel·lectual, alimentat amb tanta passió, i extirpar-lo del conscient. Aquestes imatges pareixen ser versions del mite universal descrit en contes com La Bella i la Bèstia, on la dona i el seu animus dansen en una confrontació a fi de transformar la força destructiva de l’inconscient en creativa, o com la tràgica faula de Barbablava, en què l’animus adopta l’aspecte negatiu, de lladre o d’assassí31. A més, en la sèrie Somnis s’estableix una rara interacció entre la realitat i la fantasia que ens permet associar i juxtaposar idees junguianes amb la intenció d’indagar sobre els seus possibles significats: la caiguda com a fracàs, el vestit o la màscara com a personalitat, l’aigua com a inconscient, l’espill com a identitat, les fruites com l’amor 32, etcètera. 31 Jung, Carl Gustav: El hombre y sus símbolos. Barcelona: Caralt, «Biblioteca Universal», 2002, p. 189. 32 Vezzetti, Hugo: “El psicoanálisis y los sueños en Idilio”, en Priamo, Luis (2003): op. cit., p. 155.


Caso de Estudio. Grete Stern
To see the actual publication please follow the link above