Page 22

Caso de Estudio. Grete Stern

els límits entre l’aparent felicitat d’una escena dictada per una interpretació psicològica banal i la càrrega de crítica social subjacent. Una altra de les idees arquetípiques que es concentra en la sèrie Somnis és el puer aeternus, 20 un concepte derivat de les Metamorfosis d’Ovidi i que al·ludeix al misteri del culte matern d’Eleusis, en què era essencial la participació del xiquet Déu, una figura que en èpoques posteriors es convertiria en Dionís o Eros. En psicologia, especialment en termes junguians, l’homosexualitat masculina i el ‘donjoanisme’ s’associaven al complex matern i a les seues conseqüències directes, i una de les característiques fefaents dels pacients afectats era la prolongació de l’esperit infantil i juvenil fins a l’etapa madura de la vida. En el nostre cas la puella aeterna dels fotomuntatges de Stern s’endinsa en la vida real i en les estratègies de la societat patriarcal partint de la literatura. En el Somni núm. 35: Sense títol (“Els somnis de triomf i de dominació”, Idilio núm. 31, 21/6/1949), Stern ens delecta amb el record de les típiques il·lustracions d’El petit príncep d’Antoine de Saint-Exupéry, un conte per a adults en què es tracten qüestions essencials de la relació amb els altres des de l’òptica i l’espontaneïtat d’un infant. Si ens plantegem com es concep, en la vida real, aquesta naturalitat i franquesa, arribarem a la conclusió que, tant a l’escola com a la llar i, en un sentit més ampli, en la societat, els raonaments juvenils es deixen de banda i es rebutgen, per més efectius que siguen, i que als adolescents se’ls atorga escasses responsabilitats i se’ls aparta de la vida adulta fins a abastar una edat fixada28. Precisament, Stern en el somni d’“Els somnis de triomf i de dominació” al·ludit es refereix a l’interés de Somni núm. 35: Sense títol, de la sèrie “Somnis”. Buenos Aires, 1949 Gelatina de plata sobre paper, còpia realitzada per Ricardo Sanguinetti en 1996, 30,4 x 23,8 cm Somni núm. 5: Botella de mar, de la sèrie “Somnis”. Buenos Aires, 1950 Gelatina de plata sobre paper, còpia realitzada per Ricardo Sanguinetti en 1996, 23,8 x 30,4 cm 28 Franz, Marie-Louise von: The problem of the puer aeternus. Toronto: Inner City Books, 2000, pp. 66-67.


Caso de Estudio. Grete Stern
To see the actual publication please follow the link above