Page 21

Caso de Estudio. Grete Stern

quelcom ben diferent, “la qüestió opressiva de la Natura com a destí de la dona, que va lligada a la seua funció reproductora”26, i en ambdós fotomuntatges insinua l’oposició entre allò que és públic i allò que és domèstic. En “Els somnis de vegetals”, l’única cosa que roman activa és el creixement de la cabellera de la protagonista, feta de branques i fruits, mentre que la vida urbana, representada pel poble del paisatge, queda fora del seu àmbit d’acció. En el Somni núm. 43 d’“Els somnis d’individuació”, la dona observa com la seua vida transcorre aferrada a la terra com a símbol de fertilitat, un destí ineludible que marcava la societat del moment. La transgressió de les normes i de les funcions dissenyades específicament per a la dona suposava el menyspreu social: la tradició occidental ja s’havia encarregat de construir visions negatives respecte d’això; per exemple, quan un arbre apareixia envoltat d’heura, a la planta se la veia com un paràsit capaç d’absorbir la saba de l’arbre i de corrompre’l amb els seus vicis, o quan solien posar-se ramells verds a les portes dels bordells per informar de la disponibilitat de les prostitutes27. La fotògrafa va voler denunciar i neutralitzar aquesta tipologia de representacions, i ho féu jugant amb l’ambigüitat semàntica i fent desaparéixer 26 Rosa, María Laura: “Una mirada decisiva. Tensiones entre libertad y emancipación femenina en la serie Idilio de Grete Stern”. Lectora núm. 20, 26 de març de 2014, p. 200. 27 Alonso Rey, María Dolores: “El árbol en los libros de emblemas españoles”. Universitat d’Angers. En línea http://www.emblematica.es/anejos_imago/anejos-2/6_Maria_Dolores_Alonso_Rey.pdf consultat el 23 setembre de 2015. 19 Somni núm. 29: Sense títol de la sèrie “Somnis”. Buenos Aires, 1949 Gelatina de plata sobre paper, còpia realitzada per Ricardo Sanguinetti en 1996, 30,4 x 23,8 cm Somni núm. 43: Sense títol de la sèrie “Somnis”. Buenos Aires, 1949 Gelatina de plata sobre paper, còpia realitzada per Ricardo Sanguinetti en 1996, 30,4 x 23,8 cm


Caso de Estudio. Grete Stern
To see the actual publication please follow the link above