Page 20

Caso de Estudio. Grete Stern

Somni núm. 15: Sense títol, de la sèrie “Somnis”. Buenos Aires, 1949 Gelatina de plata sobre paper, còpia realitzada per Ricardo Sanguinetti en 1996, 23,8 x 30,4 cm Somni núm. 25: Barquetes de paper, de la sèrie “Somnis”. Buenos Aires, 1949 Gelatina de plata sobre paper, còpia realitzada per Ricardo Sanguinetti en 1996, 23,8 x 30,4 cm incorporar el concepte de l’inconscient col·lectiu, una espècie de coneixement universal que aflorava al món conscient en forma d’imatges primordials que denominà ‘arquetips’. Aquests arquetips, segons ell, estan presents en els mites i les llegendes de les cultures antigues, en les religions, en les doctrines esotèriques o en l’alquímia; representen els diferents patrons de conducta o resposta de l’ésser humà davant del món que l’envolta, i es fan visibles amb assiduïtat en els nostres somnis. En els fotomuntatges de Stern trobem moltes imatges arquetípiques: l’arbre de la vida representat per la tríada dona-natura-fertilitat; la barca dantesca de Caront, que condueix cap a la mort de la personalitat pel vigor dels límits que imposa l’estretor social; la puella aeterna o xiqueta dea, inadaptada i desconnectada del món conscient; el mite de Sísif entés com una metàfora del destí de la dona, el matrimoni; l’ull que tot ho veu, l’ull de la Providència, el Delta Lluminós, l’ull d’Horus, sempre vigilants, etc. Tot seguit veurem, per damunt damunt, l’evolució que han patit alguns d’aquests símbols. L’arbre, en l’àmbit religiós, representa el símbol de la saviesa i de la ciència, com l’arbre del llibre del Gènesi, i també l’arbre de la vida al qual s’associen valors metafòrics de gràcia i de pecat. Així, Maria era l’arbre de la vida, perquè la vida, Jesús, n’era el fruit. Però l’arbre és, així mateix, una al·legoria de la mateixa existència de l’home, del pas del temps i del trànsit de les estacions. I és precisament aquest punt el que Germani va desenvolupar en els seus comentaris sobre dos dels somnis de Stern. Tant en el Somni núm. 29: Sense títol (“Els somnis de vegetals”, Idilio núm. 13, 18/1/1949) com en el Somni núm. 43: Sense títol (“Els somnis d’individuació”, Idilio núm. 23, 26/4/1949), el sociòleg relaciona el vegetal 18 amb el tranquil despertar i el creixement de l’ànima femenina quan es transforma de xiqueta a dona; és a dir, com un procés de maduració interior. Stern, tanmateix, planteja


Caso de Estudio. Grete Stern
To see the actual publication please follow the link above