Page 13

Caso de Estudio. Grete Stern

En 1937 Juan Kurchan, Jorge Ferrari Hardoy i Antonio Bonet, fundadors del grup Austral, van col·laborar amb Le Corbusier en el Pla Director de Buenos Aires. Onze anys després, Ferrari Hardoy va ser nomenat conseller director de l’EPBA (Estudi del Pla de Buenos Aires), l’oficina que organitzava el pla regulador per a la ciutat. Grete Stern es va integrar en l’equip de Hardoy i va col·laborar durant un parell d’anys com a fotògrafa i dissenyadora gràfica. En 1949 es va organitzar una exposició per a mostrar les formulacions del Pla i Stern va dissenyar-ne el fullet, tot incorporant a la coberta un fotomuntatge que irradiava el creixement anàrquic i desorganitzat que la ciutat havia tingut fins llavors. Horacio Coppola havia col·laborat també amb Kurchan i Ferrari Hardoy en 1942, il·lustrant profusament el primer número de la revista Tecné12, dedicat al projecte sobre els departaments transformables del Belgrano, que foren considerats un laboratori d’idees sobre la forma moderna de viure i habitar l’urbs. En aquesta mateixa línia de difusió de l’avantguarda arquitectònica relacionada amb el funcionalisme de Le Corbusier, Stern publicaria a l’agost de 1947, en Nuestra Arquitectura13, un reportatge fotogràfic sobre la Casa sobre el arroyo en Mar del Plata dissenyada per Amancio Williams, un edifici que “va marcar un punt d’inflexió en la forma d’entendre arquitectònicament la relació entre tecnologia, clima i paisatge a Argentina”14. La ciutat de Buenos Aires, amb els seus carrers, edificis i patis, va ser la protagonista de dos projectes més de l’artista: Buenos Aires, publicat per l’editorial Peuser en 1956, i Los pa- Los Patios. Arquitectura de Buenos Aires. Pròleg d’Alberto Salas. 17 x 11 cm. Editorial Buenos Aires / Art, 1967. Biblioteca de l’AECID 12 Torrado, Martín: “Los cambios dinámicos del habitar. Departamentos transformables del Belgrano”, en la revista Notas CPAU, núm. 24, any VI, desembre 2013, p. 21. 13 Les fotos de la Casa sobre el arroyo es van publicar, a més, en Arquitectura Hoy núm 2, febrer de 1947. 14 Marcoci, Roxana: op. cit., p. 33. 11


Caso de Estudio. Grete Stern
To see the actual publication please follow the link above