Page 8

Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta

davant de fets tan dramàtics, va ocupar el centre de discussió i de les diferents estratègies que es van dissenyar per a donar-li resposta. Una part important dels creadors que havien abraçat l’estil documental al principi dels anys trenta, tant en el cinema com en la fotografia, van concebre el seu treball com un instrument de dissecció de la realitat i d’investigació dels mecanismes estructurals generadors de desigualtat social a fi de contribuir a denunciar-los i reparar-los. La fotografia va deixar de ser concebuda com a imatge aïllada per a trobar una millor concreció i efectivitat en la sèrie, és a dir, en el procés d’agrupament i ordenació per a construir i desvelar, en tota la seua complexitat, el significat –sovint ocult– de la realitat. Els fotògrafs i les fotògrafes que van participar en el programa de documentació patrocinat pel govern de Franklin D. Roosevelt van registrar, a través d’un conjunt de més de 170.000 imatges1, no sols les dures condicions de vida dels grangers dels Estats Units castigats per la pobresa, l’emigració i la desprotecció, sinó també els programes de reformes que des del govern es van patrocinar en el marc del denominat New Deal, un vast paquet de Dorothea Lange. “Victory through Christ”. Society holding its Sunday Morning Revival in a garage. Dos Palos, California (“Victòria a través de Crist”. Societat celebrant el seu Servei Dominical d’Avivament en un garatge. Dos Palos, Califòrnia), 1938 1 La Library of Congress de Washington conté des de 1944 aquest monumental arxiu, que pot consultar-se, digi-talitzat, 6 a través del següent enllaç a la seua pàgina web: http://www.loc.gov/pictures/collection/fsa/


Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta
To see the actual publication please follow the link above