Page 6

Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta

Resettlement Administration (RA) –una agència federal creada per a impulsar la reforma agrària i reconvertida poc després en Farm Security Administration (FSA)–, el govern va propiciar la construcció del retrat més ampli de la cultura popular americana en els temps de la Gran Depressió. Fotògrafs com Walker Evans, Arthur Rothstein, Dorothea Lange, Jack Delano, Rusell Lee, Ben Shahn, John Vachon, Carl Mydans o Marion Post Wolcott, entre altres, van participar en un projecte fotogràfic col·lectiu que acabaria desvelant, no sols les dificultats dels llauradors afectats pels terribles efectes de la crisi econòmica –les imatges més conegudes–, sinó també –i no menys importants– les senyes d’identitat d’un país immers en un accelerat procés de transformació. En un context de greu crisi econòmica i social mundial provocada per l’enfonsament de la Borsa de Wall Street el 1929, la fotografia experimentaria a un costat i a l’altre de l’Atlàntic una mutació sense precedents. L’angoixa i la por dels ciutadans davant d’un present desolador i un futur incert van generar una demanda sense precedents d’infor-mació 4 escrita i visual que servira per a interpretar les claus de la solsida i la construcció d’un futur més esperançador. Les classes populars i l’estudi de les seues condicions i formes de vida acapararien, en conseqüència, el centre d’atenció de les noves pràcti-ques fotogràfiques. Jack Delano. Interior of one room shack in a settlement of Negro farmers who had moved out the Santte-Cooper basin. Near Bonneau, South California (Interior d’habitació en una barraca en un assentament d’agricultors negres, Sud de Califòrnia), 1941 Jack Delano. Mr. Jimson, one of the oldest residents of Rumsey (El sr. Jimson, un dels veïns més ancians de Rumsey), 1940


Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta
To see the actual publication please follow the link above