Page 40

Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta

Fotografia a les sals de plata, 28 x 35,5 cm Còpia realitzada a partir de la col·lecció de la Library of Congress, Washington, ca. 1970 Col·lecció Gabriel Cualladó - IVAM Institut Valencià d’Art Modern Rep. p. 21 Negro church, South Carolina (Església per a negres, Carolina del Sud), 1936 Fotografia a les sals de plata, 35,5 x 28,1 cm Còpia realitzada a partir de la col·lecció de la Library of Congress, Washington, ca. 1970 Col·lecció Gabriel Cualladó - IVAM Institut Valencià d’Art Modern Rep. p. 11 Facilities for washing in the camp for white flood refugees at Forrest City, Arkansas (Llavador en el campament per a refugiats blancs de la inundació de Forrest City, Arkansas), 1937 Fotografia a les sals de plata, 28,1 x 35,5 cm Còpia realitzada a partir de la col·lecció de la Library of Congress, Washington, ca. 1970 Col·lecció Gabriel Cualladó - IVAM Institut Valencià d’Art Modern Rep. p. 12 Sense títol, 1935-42 Fotografia a les sals de plata, 20,5 x 25,3 cm Còpia realitzada a partir de la col·lecció de la Library of Congress, Washington, ca. 1970 Col·lecció Gabriel Cualladó - IVAM Institut Valencià d’Art Modern Rep. p. 36 Lewis Hine Italian family at Ellis Island, New York (Família italiana en Ellis Island, Nova York), 1905 Fotografia a les sals de plata, 32,2 x 22,7 cm Còpia moderna realitzada sota supervisió d’Arthur Rothstein, ca. 1980 Col·lecció Gabriel Cualladó - IVAM Institut Valencià d’Art Modern Rep. p. 8 Cranberry boy worker (Xic recol·lector de nabius), s.f. Fotografia a les sals de plata, 12,6 x 17,7 cm Còpia d’època Col·lecció de l’IVAM Rep. p. 8 Dorothea Lange Migratory woman, Greek, living in a cotton camp near Exeter, California (Emigrant grega vivint en un campament de cotó prop d’Exeter, Califòrnia), 1936 Fotografia a les sals de plata, 19,3 x 24,3 cm Còpia realitzada a partir de la col·lecció de la Library of Congress, Washington, ca. 1970 38 Col·lecció Gabriel Cualladó - IVAM Institut Valencià d’Art Modern Rep. p. 12 Cotton sharecroppers. Greene County, Georgia(Parcers del cotó. Comtat de Greene, Geòrgia), 1937 Fotografia a les sals de plata, 26,2 x 34,2 cm Còpia realitzada a partir de la col·lecció de la Library of Congress, Washington, ca. 1970 Col·lecció Gabriel Cualladó - IVAM Institut Valencià d’Art Modern Rep. p. 20 “Victory through Christ”. Society holding its Sunday Morning Revival in a garage. Dos Palos, California (“Victòria a través de Crist”. Societat celebrant el seu Servei Dominical d’Avivament en un garatge. Dos Palos, Califòrnia), 1938 Fotografia a les sals de plata, 19,3 x 18,8 cm Còpies realitzades a partir de la col·lecció de la Library of Congress, Washington, ca. 1970 Col·lecció Gabriel Cualladó - IVAM Institut Valencià d’Art Modern Rep. p. 6 Industrialized agriculture. From Texas farmer to migratory worker in California. Kern County (Agricultura industrialitzada. De granger de Tejas a treballador emigrant a Califòrnia. Comtat de Kern), 1938 Fotografia a les sals de plata, 26,8 x 34,3 cm Còpia realitzada a partir de la col·lecció de la Library of Congress, Washington, ca. 1970 Col·lecció Gabriel Cualladó - IVAM Institut Valencià d’Art Modern Rep. p. 21 Soper grandmother. Farm Security Administration borrower, Oregon (Iaia Soper. Prestatari de la Farm Security Administration, Oregón), 1939 Fotografia a les sals de plata, 20,4 x 19,1 cm Còpia realitzada a partir de la col·lecció de la Library of Congress, Washington, ca. 1970 Col·lecció Gabriel Cualladó - IVAM Institut Valencià d’Art Modern Rep. p. 32 Russell Lee Wrestling match sponsored by American Legion (Combat patrocinat por la Legió Americana), Sikeston, Missouri, 1938 Negatiu digitalitzat Cortesia Library of Congress, Washington Rep. p. 28 This man has obtained a government loan (SFA-Farm Security Administrtion) in Oklahoma... (Aquest home ha aconseguit un préstec del govern FSA-Farm Security Administration a Oklahoma...), 1939 Fotografia a les sals de plata, 19,1 x 24 cm


Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta
To see the actual publication please follow the link above