Page 35

Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta

Exodus (1939), va contribuir al desenvolupament i la popularització d’aquestes icono-grafies entendridores de la Gran Depressió que han arribat fins als nostres dies, i a l’evolució de l’estil documental cap a posicions cada vegada més emotives i radical-ment diferents de la indiferent fredor que destil·laven projectes com American Photo-graphs de Walker Evans. La majoria dels màxims exponents de l’estil documental van abraçar sense complexos la deriva sentimental i humanista de la fotografia com a aspecte substancial del moviment. El 1941 Berenice Abbott diria respecte d’això: “La humanitat ha sigut exclosa de la imatge amb excessiva freqüència. La tendència actual és tornar a situar els éssers humans en el lloc que els correspon: el centre de l’escena.”15 El text que Edward Steichen va redactar per a acompanyar el reportatge dedicat als fo-tògrafs de la Farm Security Administration en la seua revista US Camera Annual de 1939 exemplificaria la concepció d’aquestes imatges com a artefactes per a la commiseració: Jack Delano. Mr. Colson, tobacco farmer near Suffield, Connecticut, hanging tobacco up in his barn for curing (El sr. Colson, agricultor tabaquer prop de Suffield, Connecticut, penjant tabac al seu graner per al seu assecat), 1940 15 Abbott, B. “A guide to better photography”, 1941, en Lugon, Olivier: El estilo documental. De August Sander a Walker Evans. 1920-1945, Universidad de Salamanca, 2010, p. 107. 33 Russell Lee. Once a year, the women in the Spanish-American families replaster the adobe houses (Una vegada al any les dones de les famílies hispanoamericanes enllueixen les cases d’atovó), 1940


Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta
To see the actual publication please follow the link above