Page 34

Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta

Dorothea Lange. Soper grandmother. Farm Security Administration borrower. Oregon (Iaia Soper. Prestatari de la Farm Security Administration. Oregón), 1939 Arthur Rothstein. Migrant field worker. Tulare migrant camp. Visalia, California (Agricultor emigrant. Campament d’emigrants de Tulare. Visalia, Califòrnia), 1940 que propagaven els setmanaris il·lustrats: el que convertia ara la vida quotidiana de la gent corrent, la seua intrahistòria –per emprar un terme d’Unamuno– en un hàbil i emotiu retrat de l’estructura d’una societat en mutació. El mateix Rex Tugwell resumiria en una sentència l’esperit d’aquesta gran enciclopèdia fotogràfica: “We introduce Amèrica to Americans”. El 1940, més de dos-centes publicacions havien editat material de l’agència, entre les quals les revistes més populars del moment, com Life, Look, Time o Fortune. No obstant això, la propensió a la fabricació d’estereotips pròpia d’un tipus de publicacions destinades al consum de les classes mitjanes, acabaria fomentant la difusió d’imatges reiteratives en què, una vegada i una altra, es tornava al truculent drama de les tempestes de pols, els emigrants, els infants espentolats i mal nodrits o els campaments desmarxats. S’hi obriria pas, d’aquesta manera, una visió cada vegada més codificada del miserabilisme que acabaria propagant una iconografia simplista –i cada vegada més sensacionalista– allunyada de la complexitat del gran projecte documental. L’aparició en el mercat d’una sèrie de publicacions sobre la tragèdia del camp americà com la de Margerite Burke-White i Erskine Caldwell You have seen their faces (1937), la d’Archibald MacLeish Land of the free (1938), la de Herman C. Nixon Forty acres and steel mules (1938), o l’aclamat llibre de Dorothea Lange i Paul S. Taylor An American 32


Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta
To see the actual publication please follow the link above